3. اسفند 1395 - 10:36   |   کد مطلب: 8595
جوانرود هه وال، سست شدن پایه های فرهنگ بومی جامعه ای ، موجب از بین رفتن اعتماد مردم به ویژه قشر جوان ، نسبت به اصول فرهنگ بومی خود و زمینه پذیرش فرهنگ بیگانه فراهم می سازد.

بهمن کریمی دانشجو و پژوهشگرمسائل اجتماعی در شهرستان جوانرود در گفتگو با  جوانرود هه وال گفت: با توجه به هجوم همه جانبه مدهای مختلف در تمامی زمان ها و ایجاد بحران مد پرستی و گرایش های افراطی به سمت مدهای وارداتی ،جهت تنویر افکار عمومی، به خصوص قشرهای جوان و نوجوان که در معرض این، آسیب ها قرار دارند و تبیین اهداف کسانی که در تولید مد منافع کلانی را جستجو می کنند تا هم به نتایج مادی و هم تفکرات شوم فرهنگی خود نایل شوند.

 

بهمن کریمی تصریح کرد: " مد " ها الگوهایی فرهنگی هستند که توسط بخشی از جامعه ، پذیرفته می شوند و دارای یک دوره زمانی  نسبتاً کوتاه اند سپس فراموش می شوند و مد و مد گرایی از مسائل روز و مهم جامعه است  که این موضوع بر اساس جنبه های گوناگون اعتقادی ، اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی و روانی بررسی و دید گاه های متفاوتی درباره آن بیان شده است ،

مد و مدگرایی را می توان از جهتی مولود مدرنیسم دانست و اشاعه ی  طرح ها و مدهای نو ، در واقع با غربی سازی  و غرب گرایی کاملاً هم افق و بلکه معادل خواهد بود ، و این ، خود می توانند از زاویه ای دیگر رابطه ی مد گرایی و غرب گرایی را نشان دهد.

 

وی افزود: آفرینش انسان به گونه ای است که همواره او از حالت یک نواختی گریزان بوده و در مقابل ، همیشه از تحول و نوآوری و تنوع در شکل و شیوه زندگی استقبال می کند که  این تمایل در حالت عادی و در صورتی که پذیرش تحول و نوآوری از روی آگاهی و به صورت تدریجی آرام صورت پذیرد، ظاهر زندگی آدمی را خوشایند و دلپذیر می سازد هر چند نباید از این نکته نیز نباید غافل شد که اگرچه یکی از جلوه های کمال جویی و زیبایی دوستی انسان به ویژه در دوره جوانی توجه به زیبایی ظاهر است اما باید مراقب بود که این فرایند ، از حالت طبیعی خود خارج نشود زیرا همه استعداد های فطری اگر از حالت طبیعی و معقول خود خارج شود ، جنبه انحرافی پیدا کرده ،آ ثار سویی به بار می آورد  که به عنوان مثال می توان به این مسئله اشاره کرد که میل به خود آرایی ، که ریشه در کمال جویی و زیبا پسندی فطری انسان دارد ، اگر از روی غفلت و یا در نتیجه افراط و تفریط یا تحت تأثیر القائات غلط عوامل جانبی از مسیر طبیعی و درست خود خارج شود ، سر از اموری چون خود نمایی ، فخر فروشی ، خود پسندی و مد پرستی و ... در می آورد .

 

 

کریمی ادامه داد: عواملی که هر یک از آنها به نوبه خود ، موجب پیدایش انواع نارسایی ها و هوس بازی ها و  رقابت های غلط و اسراف و تبذیرها خواهد شد و انسان را به حیوانی پست تبدیل خواهد کرد.  بنابراین در تبیین ریشه مد گرایی می توان گفت که پیروی از مد و زیبایی خواهی و تنوع پسندی ریشه در نهاد انسان دارد که نیاز هایی چون تنوع و زیبا خواهی و کمال جویی فطری منشأ اصلی آن محسوب می شود ، اما صورت های افراطی رایج این گرایش ، که تحت عنوان مد پرستی شناخته می شود ، در نتیجه جهل و نا آگاهی و ضعف ارزش های معنوی و تبلیغات وسیع دشمنان و خود باختگی و  تقلید کورکورانه از دیگران و یا آلوده شدن به رذایلی چون خود نمایی ، فخر فروشی ،  احساس حقارت و خود کم بینی و . . . پیش می آید که برای افراد جامعه بسیار خطر ساز است  و باید از آن پرهیز نمود.

 

 این پژوهشگر مسائل اجتماعی خاطر نشان کرد:  وقتی پایه های فرهنگ بومی جامعه ای ، در اثر تبلیغات گسترده و شیطنت استعمارگران سست شود ، اموری چون خود کم بینی ، احساس حقارت و در نهایت ، خودباختگی فرهنگی پدید می آید ، اموری که در نهایت ، زمینه ساز پذیرش سوغات و عناصر منفی فرهنگ بیگانه را فراهم می آورد   و اینگونه است که نیروی ابتکار ، خلاقیت و مهم تر از همه هویت فرهنگی کشورها مورد هجوم قرار گرفته ، دچار بحران می شود و اعتماد مردم به ویژه قشر جوان ، نسبت به اصول فرهنگ بومی از بین می رود و زمینه پذیرش فرهنگ بیگانه فراهم می گردد.

 

وی یاد آور شد: از همه دردناک تر ، این است که بسیاری از رفتارها و هنجارهایی که امروزه به عنوان مد در جامعه ی ما مطرح است و ازسوی عده ای تبلیغ هم می شود ، با اصول اخلاقی و ارزش های فرهنگی جامعه ی ما به هیچ وجه همخوانی ندارد و اولین و مهم ترین گام در امر مبارزه با مدگرایی افراطی، ارتقای سطح بینش جوانان است.  

 

 کریمی در پایان خاطر نشان کرد: همان گونه که میل به امروزی شدن و مدگرایی ( که از ویژگی های دوران جوانی است ) ، ناخواسته ما را به پیروی از الگوهای بیگانه می کشاند ، غرور و احراز هویت نیز به همین دوره ی سنی اختصاص دارد چه خوب است غرور ملی و غیرت دینی را در خویش تقویت کنیم و میل به امروزی شدن و مدگرایی را با الهام گرفتن ازآموزه های تمدن ساز اسلام و فرهنگ غنی اسلامی ، ایرانی خویش و متناسب با هویت فرهنگی خود ، به فعلیت برسانیم .

دیدگاه شما

آخرین اخبار